ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу айылдын тургундары. Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү депан тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

Фапка эмерек

Нам нужен оборудование на Фап

Фапка эмерек

Садик керек

Садик салуу

Таныштым жакты

Фап емерек

Таныштым жакты

ФАПКА эмеректер алууну колдойм

Фапка эмерек алуу

Фапка ичине эмеректери толугу менен керек

Жумуш орду

Фапка ичине эмеректерин толугу менен керек

Садик

Тааныштым

Тааныштым

Абрикос тигуу

Тигуу цехи

Тигуу цехи

Фар

Тигуу цехи

Сут

Абрикос тигуу

Абрикос тигуу

Садик керек

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек

Абрикос тигуу

Тааныштым

ФАПка эмерек алуу

Фапка ичине эмеректери толугу менен керек

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек

Тигуу цехи

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Тигуу цехи

Фапка эмерек алуу

Тигүү цехи

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Тигуу цехи

Фапка эмерек

Фапка эмерек алуу

Тааныштым

Садик керек

Фапка эмерек алуу

Садик керек

Садик керек

Фапка эмерек

Тааныштым

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Абиркос

Садик керек

Садик салуу

Садик керек

Таныштым жакты колдойм

ФАПКА эмерек алуу

Фапка эмерек

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмеректери керек

Садик салуу

Тигуу цехи

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек

Таныштым

Садик салуу

Садик керек

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым

Садик керек

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек

Таныштым жакты

Фапка эмерек

Фапка эмерек алуу

Садик салынсын

Фапка интернет киргизуу эмерек алуу

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Фапка эмерек алуу

Таныштым

Таныштым

Таныштым

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Абрикос тигуу

Фапка эмерек керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу. Мектепти канализации

Фапка эмерек алуу

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Абрикос тигуу

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Абрикос тигуу

Фапка эмерек алуу

5

Кол онорчулук сырье

Садик керек

ФАПКА эмерек алуу

Садик керек

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Садик салуу керек

Садик керек

ФАПка эмерек алуу

Султанов Кулмамат

Таныштым жакты баарын колдойм

Садик керек

Фапка эмерек

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым

Фапка эмерек

ФАПКА эмеректер алууну колдойм

Абрикос тигуу

тааныштым

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Садик керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек

Таныштым

ФАПка эмерек

Таныштым

Таныштым

Тигуу цехи.

ФАПка эмерек керек

Фапка эмерек

Фапка эмерек алуу, мектепкти жылуулоо

Фапка эмерек керек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу,

Абрикос тигуу

Абрикос тигуу

Абрикос тигуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Садик керек

Фапка эмерек алуу. Мектепке канализации

ФАПка эмерек алуу

Таныштым жакты

Фапты жабдуу

Мектепти жылылоо

Мектепке жылуулук

Тааныштым

Макул

Фапка эмерек алуу

Көк-Мойнок 1ге фапка да керек интернет жана эмерек. Мектептида жылуулаш керек.

Таныштым

Фапка эмерек алуу

фапка эмерек алуу

Балдарыбыз учун мектепте ысык тамак .

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу жана мектепти жылылоо

Фапка эмерек алуу

Мектепти жылылоо,ФАПка эмерек алуу

Садик салуу

Фапка ичине эмеректери толугу менен керек

ФАпка эмерек алуу

Садик керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПКА эмеректери толугу менен камсыздоо керек

ФАПКА эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек

ФАПКА эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Таныштым

Фапка эмеректери толугу менен керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Фапка ичине эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

ФАПКА эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

ФАПКА эмеректери толугу менен камсыздоо керек

ФАПКА ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым жакты

Фапка эмеректери керек

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректери керек

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым жакты

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек жана мектепти жылууло

Фапка эмерек

Фапка толугу менен эмеректери керек

Садик. Фапты жабдуу

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Фапка эмерек алуу

Тааныштым, колдойм

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

ФАПка толугу менен эмерек алуу

ФАПка толугу менен эмерек керек

Фапка эмерек алуу

Фапты жабдуу. Садик

ФАПка эмерек алуу

ФАПка толугу менен эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек клубдун ремонтун бутуруу

Фапка эмерек алуу. Мектепти канализации

Фапка эмерек

Асыл тукум мал кобойтуу

Фапка эмерек

ФАПка эмерек алуу тааныштым.

Сок иштетуучу цех.

ФАПка эмерек алуу

Асыл тукум мал кобойтуу

ФАПка эмерек алуу

Таныштым жакты

Асыл тукум мал кобойтуу

Фапка эмеректери керек

ФАПка эмерек керек

Сок иштетуучу цех

Клубдун ремонтун бутуруу

Садик салуу

Фапты жабдумектепти канализации

Тигуу цехи салынсын

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Тигуу цехи салынсын

Тигуу цехи салынсын

Тигуу цехи салынсын

Таныштым жакты колдойм

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

ФАПка эмерек алуу

ФАПКА эмерек алуу

Фапка емерек алуу мектепти жылулоо мектептин канализациясын оңдоо

Сут

Садик салуу

Фапка эмеректери толугу менен керек

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым ФАПка Эмерек алуу

Фапка эмерек

ФАПКА эмерек.

Фапка эмерек алуу

Таныштым жакты колдойм

Садик керек

Фапка эмеректери толугу менен керек

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу. Мектепке канализации

Фапка эмерек алуу. Мектепти канализации

Садик керек

Тааныштым ФАПка эмерек

Таныштым жакты колдойм

Таныштым жакты колдойм

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Тааныштым асыл тукум малдарды кобойтуу

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым . Фапка эмеректерди алууну колдойм

ФАП ка эмерек алуу

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмеректерди колдойм.

ФАПка эмерек алууну колдойм.

Фапка эмерек алуу

Садик салуу керек

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмеректери керек

ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фап емерек алуу

Сүт эт

ФАПка эмерек алууну колдойм.

Таныштым жакты колдойм

Таныштым жакты колдойм

ФАПка эмерек алуу

Фапка ичине эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка эмерек алуу

Фапка эмеректери керек

ФАПка эмерек алуу

Таныштым жакты колдойм

Фапка эмеректери толугу менен керек

ФАПКА эмеректер алууну колдойм.

Добушумду берем

Садик керек

ФАПКА эмеректер алууну колдойм

Фапка эмерек алуу

Фапка ичине эмеректери керек

Таныштым жакты колдойм

Тааныштым

Фапка эмерек алуу

Фапка емерек алуу

Фап эмерек алуу

Таныштым

ФАПка толугу менен эмерек алуу

Таныштым жакты колдойм

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

ФАПка эмерек алууга каражаткерек

Фапка эмерек алуу

Тааныштым, колдойм ФАПка эмерек керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Таныштым жакты

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу, мектепти жылуулоо

Фапка эмеректерди алууну колдойм.

ФАПка эмерек алуу

Таныштым жакты колдойм

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Фапка эмерек алуу, мектепти жылуулоо

ФАПка эмерек алуу тааныштым

Жумуш орду

Таныштым жакты колдойм

Фапка эмерек алуу мектепке канализации

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПКА эмеректер алууну колдойм

фапка ичине эмеректерин толугу менен керек

Фапка эмеректерди алууну колдойм

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Абрикос тигуу

ФАПты толугу менен жабдуу.

Мектепти жылылоо

Фапка эмеректерди алууну колдойм

ФАПка эмерек алуу тааныштым

Таныштым жакты колдойм

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмеректери керек

ФАПка эмерек алуу тааныштым

Мектепти жылууласак жакшы болмок

Таныштым

Тигуу цехи

Тигуу цехи

Фапка эмеректери керек

Фапка керектүү эмеректерди алуу. Мектепти жылулоо

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Таныштым жакты

Фапка эмеректери керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу тааныштым

Фапка керектүү эмеректерди алуу, Мектепке парта да жетишпейт

Фапка эмерек керек

Таныштым

Фап менен мектепке керектүүлөрдү алуу

ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмеректери керек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка керектуу эмерек алууну колдойм

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек

ФАПка эмерек алуу

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Садик керек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Садик керек

ФАПка эмерек алуу

Тигуу цехи

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу

Таныштым

ФАП ка эмерек алуу

ФАП ка эмерек алуу

ФАПКА эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу, мектепти жылуулоо.

ФАПКА эмерек алуу

ФАП ка эмерек алуу

Тааныштым бизге жакты

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

Мектепти жылылоо

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапты жабду

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Клубга эмерек алуу

Таныштым

Таныштым

Клубду жылуулоо Фапка эмерек алуу

Фапка эмеректери толугу менен керек

Таныштым

Таныштым жакты колдойм

Фапка ичине эмеректерин толугу менен керек

ФАПка эмерек алуу

Садик керек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмеректери керек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек садик керек

Фапка эмерек алуу

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу. Мектепти канализации

Фапка эмерек алуу

Фапка эмеректерди колдойм

Абрикос тигуу

Фапка эмеректерди колдойм алууну колдойм.

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Таныштым

Фапка эмерек алуу

Фапка ичине эмеректерин толугу менен керек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу. Мектепти жылытуу

Фапка жабдууларды алууну КОЛДОЙМ

Фапка эмерек алуу мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмеректерди колдойм алууну колдойм

Фапка жана мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка жабдууларды алууну колдойм

ФАПка эмерек алуу

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

ФАПКА эмеректерди алууну колдойм

Баарын колдойм

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Абрикос тигуу

ФАПКА ЭМЕРЕКТЕРДИ АЛУУНУ КОЛДОЙМ

Клуб ремонтун бутуруу

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмеректерди колдойм

Фапка эмерек алуу мектепке керектүү эмеректерди алуу, жылуулоо

Фапка эмерек алуу . Мектепти жылуулоо

Кол онорчулук сырье

Мектептин сыртын жылулоо

Фапка интернет алуу

Фапка эмерек плуу

Фапка эмерек алуу . Тааныштым

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу. Тааныштым

Тааныштым

Фапка эмерек алуу . Тааныштым

ФАПка эмерек алуу

Мектептин канализациясын ондоо

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу.

Фапка эмерек алуу мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмеректерди колдойм

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу. Тааныштым

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмеректерди колдойм

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Мектептин сыртын жылулоо

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек мектеп

Мектептин сыртын жылулоо

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек керек.

Фапка эмеректерди колдойм

Мектептин сыртын жылулоо

Фапка эмерек алуу. Мектепти жылуулоо

Фапка эмеректер .

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу мектепти канализации

ФАПка эмерек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмеректерди колдойм алууну

Мектеп жылуулук . Фапка эмерек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

ФАП ка эмерек

Фапка эмеректерди колдойм алууну

ФАПКА ЖАБДУУ КЕРЕК

Мектептин сыртын жылулоо

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу. Мектепке канализации

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек

Фапка эмерек алуу мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу

ФАП ка эмерек

Тааныштым . Фапка эмерек алуу

фапка эмерек алууну колдойм

Фапка эмерек алуу

Фаптарга жмерек

Фап ка толук жабдууу

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фапка эмеректер керек

Фап эмеректери

Фапка эмерек алуу

Фап ка жабдуу

Фапка эмерек алуу

ФАПка мед. Жабдууларын

Копчулуктун ой максаты

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек

Фапка эмерек

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

Фап менен мектепке керектүү эмеректерди алуу

ФАПка эмеректерди алуу

Фапка эмерек алуу керек.

ФАП ка эмерек алуу

ФАПка эмерек алууну колдойм

Башынан бери эле колдойм, акчаны эмнеге коротсоңор дагы , элге кереги тийген нерсени алгылачы алтындарым. Тааныштым

Башынан бери эле колдойм, акчаны эмнеге коротсоңор дагы , элге кереги тийген нерсени алгылачы алтындарым. Тааныштым

Фапка эмерек алынса соонун болот эле аябай эле эски фапко жаны

Фап жаңы эмеректери эски слишком эле

Фапка.жаны мебелдер кк

Фапка эмеректерди колдойм

Фапка эмерек алуу

ФАПКА ЭМЕРЕКТЕРДИ АЛУУНУ КОЛДОЙМ

Фапка жабдууларды алууну колдойм

Фапка керектүүсүн алууну колдойм

Фапка эмерек алууну колдойм

Фапка эмеректерди алууну колдойм

Фапка эмеректерди алууну колдойм

Фапка жабдууларды алууну колдойм

Асыл тукум малдардын көбөйтүү

Фапка эмерек алуу

Фапка эмеректерди алууну колдойм

ФАПКА эмеректер алууну колдойм

Фапка жабдууларды алууну колдойм

Тааныштым

Фапка эмерек керек

ФАПКА ЭМЕРЕК АЛУУ

Фапка жабдууларды алууну колдойм

Фапка эмерек алуу

Тааныштым

Фапка эмерек алуу

Тааныштым

ФАПка эмерек алууну колдойм!

ФАП ка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу, фапка интернет алуу.

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмеректери керек

ФАПка эмерек алуу

Фапка жабдуу. Садик

Фапка эмерек алуу

Мектепти жылулоо

Фапка эмерек алуу

Фапты жабдуу

Фапка эмерек алуу

Тааныштым ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Фап

Фапка ичине эмеректери керек

Фапка эмеректерди колдойм алууну колдойм

Фапка эмеректерди алууну колдойм

Фапка эмерек алуу

ФАПКА ЭМЕРЕКТЕР МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ

Мектепти жылуулоо

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information