ФТчыккан кошумча нарк чынжырчасынын тизмесинин талкулоо

ФТчыккан кошумча нарк чынжырчасынын тизмесинин талкулоо

Урматтуу айылдын тургундары. Сиздердин талкуулооңуздарга ФТ чыккан кошумча нарк чынжырчаларынын тизмеси берилди. Сиздердин айылыңызда чыккан нарк чынжырчаларынын кайсынысы келечектүү экени жөнүндө өз оюңузду билдириңиз. Сиздин пикир биз үчүн абдан маанилүү.

Points

Сут

ФАПка эмерек

Сут

Тааныштым

Абиркос

Сут

Тааныштым

ТААНЫШТЫМ

Сут

Сут. Абрикос

Абиркос тааныштым

Абиркос

Тааныштым абиркос

Абрикос сут

Фапка эмерек алуу

Тааныштым абиркос

Тааныштым абиркос

Тааныштым

Фапты жабдуу. Садик

Фапты жабдуу. Садик

ТААНЫШТЫМ..

ТААНЫШТЫМ

Садик керек

тааныштым

Сут.эт, кол онорчулук, абрикос. Баарына макул.

Тааныштым

Садик салуу

Фапка ичине эмеректери керек

Таныштым жакты

Сут. Абрикос

Таныштым жакты

Садик керек

Фапка эмерек алуу

Кол өнөрчүлүк үчүн сырье

Эт, сүт, абрикос

Тааныштым..

Таныштым жакты

Сут

Мектепти жылылоо

Таныштым жакты

Кол өнөрчүлүк үчүн сырье

Фапка эмерек алуу мектепке канализации

Фапка эмерек алуу

Сут. Фапты жабдуу

Садик салуу

Тери иштетуу сырье эт

Абрикос. Сут

Фапка ичине эмеректери толугу менен камсыздоо керек жана мектепти жылууло

Абрикос

Фапка эмерек алуу

Кол өнөрчүлүк үчүн сырие

ТААНЫШТЫМ.

Абрикос тигуу

Абиркос

Кол онорчулук сырьё

Тигуу цехи

Сут

Эт

Мектептин сыртын жылылоо

Тигуу цехи

Абрикос тигуу

Абрикос тигуу

Сут эт

Кол онорчулукко сырьё

Фапты жабдуу

Садик керек

Фапка эмерек алуу

Тааныштым эт,сут

Фапка эмерек

Абрикос

Эт сут

Садик керек

Сут

Фапка эмерек

Эт

Фапка эмерек

Садик керек

Фапка эмерек алуу

Садик салынсын

Тааныштым

Фапка эмерек алуу

Абрикос тигуу

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Таныштым жакты колдойм

Фапка ичине эмеректерин толугу менен керек

ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Садик керек фапка эмерек

Тигуу цехи

Фапка эмерек

Мектеп канализация

Фапка эмерек

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Фапка эмерек

Садик керек

Таныштым жакты

Фапка эмерек

Таныштым

Сут

Мектепти жылылоо

Садик керек

Тааныштым бизге жакты

Кол онорчулук учун сырье

Фапка эмерек алуу

Кол онорчулук учун сырьё , сут , эт .

Абрикос. Сут

Тааныштым

Тигуу цехи салынсын

Фапка эмерек алуу

Кол онорчулук

Садик керек

Таныштым

Фапка эмеректери толугу менен камсыздоо керек

ФАПка эмерек алуу тааныштым.

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым

Мектепти жылылоо

Абрикос. Сут

Садик керек

Сут. Эт

Фапка эмерек

Фапка эмерек алуу

Тааныштым ФАПка эмерек алуу.

Мектепти жылылоо

Фапка эмерек керек

Жумуш ордун түзүп берүү

Сут

Абрикос. Кол онорчулук

Садик салуу

Абрикос

Кол онорчулук учун сырье

Фапка эмерек

Фапка эмерек алууга добуш берем

Сут. Кол онорчулук

Фапка эмерек алуу

Кол онорчулук учун сырье

Садик салуу

Садик керек

Сут

Фапка эмерек алуу

Садик салуу

Эт сүт

Фапка эмерек алуу

Кол онорчулук учун сырье

Фапка эмерек алуу

Тааныштым

Фапка эмерек алуу

Садик керек

Абрикос. Эт

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек

Абрикос. Кол онорчулук учун сырье

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек

Фапка эмерек кол онорчулук сырье

Тери иштетуучу сырье

Абрикос тигуу

Таныштым

Эт сүт кол өнөрчүлүк

Таныштым

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым

Абрикос тигуу

Абрикос

Абрикос тигуу

Сут

Абрикос фапты жабдуу

Таныштым

Фапты жабдуу. Сут

Тааныштым.

Эт сүт

Тааныштым.

Абрикос тигуу

Абрикос

Садик керек

Кол онорчулук сырье

Фапка эмерек кк

ТААНЫШТЫМ

Фапка эмерек алуу

Садик керек

Абрикос сут

Абрикос

ФАПка эмерек алуу

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Садик салуу керек

Садик керек

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Тааныштым

Сут

Кол өнөрчүлүк сырье

Кол онорчулук учун сырье

Тааныштым

Кол онорчулук сырье

ФАПка эмерек алуу

Садик керек

Фапка эмерек

Тааныштым эт сут

Фапка эмерек

Тааныштым

Эт сүт

Абрикос тигуу

Фапка эмерек

Фапка эмерек

Садик керек

ФАПка эмерек

Асыл тукум мал

Абиркос

ФАП мед.жабдыктар

Садик керек

Сут иштетуу Абрикос

Тааныштым.

Абрикос сүт ет

Кол онорчулук

Кол онорчулук учун сырье

Абрикос сут

ФАПка эмерек

Абрикос тигуу

ФАПка эмерек алуу

Кол онорчулук учун сырье

Мектепке ысык тамак узбой берилуусу.

Абиркос

Тааныштым

Кол онорчулук сырье

Абрикос

Абрикос. Сут

Абрикос сут

Сүт

Жумуш орду

Тааныштым..

МЕКТЕПКЕ БАЛДАР УЧУН ЫСЫК ТАМАК БЕРИЛУУСУ УЗБОЙ ДАЙЫМА.ТААНЫШТЫМ.

Сут эт

Садик салуу

Көк -Мойнок 1. Сүт, эт , кол өнөрчүлүк үчүн сырьё.

Фапка эмерек алуу мектепти канализации

Абрикос тигуу

Фапка эмерек алуу

Садик керек

Фапка эмерек алуу

Фапка эмерек алуу

Мектепти жылылоо

Абиркос

Тааныштым

Фапка эмерек алуу

Садик керек айылды корктоедуруу

Мектеп жаныло , фапка жетишпеген кара жаттар

Фапка эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректери толугу менен керек

Фапка эмеректери керек

Фапка ичине эмеректери толугу менен керек

Таныштым

Фапка эмеректери толугу менен керек

Тигуу цехи

Фапка эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Клубду жылылоо Фапка эмерек алуу

Таныштым

Фапка эмеректери толугу менен керек

Фапка ичине эмеректери толугу менен керек

Таныштым

Таныштым

ФАПКА ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка эмеректери толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек жана мектепти жылууло

Таныштым

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Кол онорчулук учун сырье

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Садик керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо

Таныштым

Фапка эмеректери керек

Таныштым жакты

Кол өнөрчүлүк сырьё ,сут

Фапка ичине эмеректери керек

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым жакты

Фапка эмеректери керек

Фапка ичине эмеректери толугу менен керек

Таныштым жакты

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректери толугу менен керек

Таныштым

Фапка эмеректери толугу менен керек

Кол онорчулук учун сырье. Сут

ФАПка эмерек алуу

Тааныштым, колдойм

Кол онорчулук учун сырье

Фапка толугу менен эмеректери керек

Таныштым жакты

Фапка толугу менен эмеректери керек

Абиркос

Тааныштым, ФАПка эмерек алуу

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Сок иштетуу цех.

Тааныштым ФАПка эмерек алуу.

ФАПка эмерек алуу.

Фапка эмерек клубдун ремонтун бутуруу

Кол онорчулук учун сырье

Таныштым жакты

Фапка эмеректери керек

Клубдун ремонтун бутуруу

Таныштым жакты

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Тааныштым фАПка эмерек алуу

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Таныштым жакты

Тигуу цехи салынсын

Сут эт иштетуучу цех

Тигуу цехи салынсын

Тигуу цехи салынсын

Садик керек

Сут, эт ,кол онорчулук учун сырье

Таныштым жакты колдойм

Фапка эмеректери толугу менен керек

Абрикос. Кол онорчулук сырье

Фапка эмерек

Абрикос. Кол онорчулук учун сырье

Садик салуу

Абрикос сүт ет менен иштейли

Фапка эмерек керек

Абиркос иштетуучу цех

Асыл тукум мал кобойтуу

Тааныштым эт ,сут

Фапка эмерек алуу

Таныштым жакты колдойм

Фапка эмеректери керек

Тааныштым абиркос иштетуучу цех.

Эт сут

ФАПка эмерек

Таныштым жакты колдойм

Фапка толугу менен эмеректери керек

Кол онорчулук учун сырье

Садик керек

Тааныштым сут эт

Садик салуу

Абиркос иштетуучу цех

абрикос кол өнөрчүлүк

Тааныштым...

Тааныштым добушумду берем

Фапка эмерек алуу

Тааныштым.

Абиркос

Фапка эмерек алуу

ФАПка эмерек алууну колдойм .

Кол онорчулук учун сырье. Абрикос

Садик салуу керек

Тааныштым.

Фапка эмеректери керек

Таныштым жакты

ФАПка эмерек алуу

Абрикос кол онорчулук учун сырье

ФАПка эмерек алуу

Сут

Таныштым жакты

Фапка эмеректери керек

Садик керек

Таныштым жакты колдойм

Фапка эмеректери толугу менен керек

Фапка эмерек керек

Садик керек

Фапка эмеректерди колдойм

Тааныштым

Тааныштым

тааныштым

Макул

Тааныштым

Таныштым жакты колдойм

ФАПка эмерек алуу

Жакты

Фапка эмеректери керек

ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Сүт багытындагы

Таныштым колдойм

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо керек

Кол онорчулук учун сырье

Тааныштым, колдойм ФАПка эмерек керек

Сут. Абрикос

Таныштым

ФАПка эмерек алуу

ФАПка эмерек алуу

Эт, сүт,абрикос

Фапка эмерек алуу

Сут

Фапка эмерек алуу

Фапка толугу менен эмеректери керек

Абрикос. Кол онорчулук учун сырье

Сут

Абрикос

Таныштым жакты колдойм

Фапка ичине эмеректерин толугу менен камсыздоо

ФАПка эмерек алуу

Абрикос. Кол онорчулук учун сырье

Эт ,сүт абрикос

Тааныштым сут эт

Фапка эмерек

Таныштым жакты колдойм

Фапка ичине эмеректерин толугу менен керек

Сут. Абрикос

Жумуш орду

ТААНЫШТЫМ.

Кол онорчулукко сырьё

Алма орук кургатуу

Сут

Фапка эмеректери керек

Таныштым жакты колдойм

Мектепти жылылоо

Тигуу цехи

Кол онорчулук сырье

Эт сут

Тигуу цехи салынсын

Сут

Фапка ичине эмеректери керек

Эт ,сүт, абрикос

Таныштым

Кол онорчулукко сырьё

Тигуу цехи

Фапка ичине эмеректери керек

Фапка эмерек алуу

Абрикос. Кол онорчулук сырье

Таныштым жакты

Эт сүт кол өнөрчүлүк, абрикос

Фапка эмерек алуу

Жемиштерди кургатуу

Абиркос

Кол онорчулук сырье

Эт сүт абрикос

Сут. Эт

Таныштым

Фапка эмеректери керек

Скт

Эт, сүт, кол өнөрчүлүк, абрикос

Эт сут

ФАПка эмерек алуу

Фапка эмерек

Таныштым

Фапка эмеректери керек

Эт сүт

ФАПка Эмерек Алуу

Сут иштетуучу цех

Сут эт

Кол онорчулук учун сырье

Эт сүт көл өнөрчүлүк

Кол онорчулук учун сырье

Фапка эмерек

Сут

Кол онорчулукко сырьё

Кол онорчулук учун сырье

Эт сүт кол өнөрчүлүк

Сут эт

Абрикос

Тигуу цехи

Эт. Сүт , кол өнөрчүлүк, абрикос

Эт сут

Эт сүт кол өнөрчүлүк

Сут,эт

Тигуу цехи

Тааныштым кошулам

Сут

Алма орук кургатуу

Тигуу цехи

Эт тааныштым

Сут

Кол онорчулукко сырьё

Абиркос

ФАПка эмерек алуу

Тигуу цехи

Сут эт

Тааныштым сут

Эт жана сут багыты

Койчубаева Асел

Тааныштым сут иштетуучу цех

Фапка эмерек

Абрикос

Абрикос

Сүт эт кол өнөрчүлүк абрикос

Садик керек

Эт сут

Тааныштым ФАПка эмерек

Кол онорчулукко сырьё

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Абрикос

Сут

Фапка эмерек

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Фапка ичине эмеректери керек

Эт сүт

Садик керек

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос абрикос

Фапка эмерек садик керек

Тааныштым сут, абиркос

Таныштым

Сут

Абрикос тигуу

Фапка ичине эмеректерин толугу менен керек

Абрикос тигуу

Тааныштым. Ариске рахмат

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Сут

Тааныштым. Ариске ийгилик каалайм.

Кол онорчулук учун сырье

Таныштым жакты колдойм

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Абрикос турлору

Садик керек

Тааныштым. Ариске рахмат.

Абрикос. Сут

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Кол онорчулук учун сырье

Сок,как иштетуучу цех ачуу

Тааныштым

Сүт эт кол өнөрчүлүк абрикос

Фапка эмерек керек

Абрикос тигуу

Ариске рахмат. ТААНЫШТЫМ

Клуб ремонтун бутуруу

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Кол онорчулук сырье

Фапка эмерек алуу. Мектептин сыртын жылуулоо

Мектептин сыртын жылулоо

Абрикос

Абрикос

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Фапка интернет алуу

Тааныштым

Тааныштым

Абрикос

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Абрикос

Тааныштым

Сут

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Сут

Сүт , эт , абрикос, кол өнөрчүлүк.

Сүт эт кол өнөрчүлүк абрикос

Тааныштым. Ариске рахмат

Сут

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Сут

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Эт сүт кол өнөрчүлүк

Эт сүт кол өнөрчүлүк абрикос

Абрикос

Сырье

Эт сүт

Фапка эмеректерди алуу.

Тааныштым.Фапка эмерек алуу

ФАП ка эмеректерди алуу керек.

Фапка эмерек

ЖУМУШ ОРДУН ТҮЗҮҮНҮ КОЛДОЙМ

Фапка эмерек алуу . Эт сут

Башынан бери эле колдойм, акчаны эмнеге коротсоңор дагы , элге кереги тийген нерсени алгылачы алтындарым. Тааныштым

Башынан бери эле колдойм, акчаны эмнеге коротсоңор дагы , элге кереги тийген нерсени алгылачы алтындарым. Тааныштым

Тааныштым

Тааныштым

Тааныштым

Тааныштым

Тааныштым. Ариске ийгилик

ТААНЫШТЫМ

Тааныштым

Ознакомлен

Тааныштым

Тааныштым

Тааныштым

ТААНЫШТЫМ

Тааныштым. Ариске ийгилик каалайм

Тааныштым.

Тааныштым

Тааныштым

ТААНЫШТЫМ

Тааныштым

Фапка эмерек алкк

Тааныштым

Кол өнөрчүлүк

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information